Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-19/2020-1 Datum: 22.6.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, zbira ponudbe za prodajo nepremičnine: zemljišče – parcela št. 1080/2, k.o. 2572 – Hotična, zemljišče v izmeri 544 m, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom 2572 1080/2 (ID 7049140), stavba št. 77-1, stavb št. 74-1 in stavb št. 74-2. Rok za oddajo ponudb za nepremičnino je […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (stavbna pravica)

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (stavbna pravica)

Številka: 478-13/2020-2 Datum: 17.6.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-44/2019-4 Datum: 17.6.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Številka: 478-14/2017-2 Datum: 17.6.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 55. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O […]

Preberite več ...

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora za del  EUP HK-8

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora za del EUP HK-8

Občina Hrpelje – Kozina obvešča o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora za del EUP HK-8, ki ga je izdelalo podjetje LA DESIGN d.o.o., PE Izola, p.p. 173, 6310 Izola, številka projekta: ELP 289/20 za datumom februar 2020. Območje elaborata obsega zemljišča s parc. št. 2544/6 (del), 2554/1 (del), 2554/2 (del), […]

Preberite več ...

Javna objava Odloka o preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z omejeno odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o

Javna objava predloga Odloka o preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z omejeno odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o […]

Preberite več ...
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane