Nujna vzdrževalna dela na železniški progi (Rodik, Prešnica)

13. 4. 2022