Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb za mlade in mlade družine

6. 6. 2023
06.06.2023
Javni razpisi in javni natečaji
27.06.2023 do 12:00
410-23/2023-1
23.05.2023
Vasja Valenčič