Vloga za gradnjo gospodarske javne infrastrukture (GJI) in priključkov v cestnem telesu občinske javne ceste

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka